Sbor  Českobratrské církve evangelické připravil jako každoročně  vzpomínku na  českou političku Miladu Horákovou, která byla odsouzena ve vykonstruovaném politickém procesu a 27. června 1951 popravena.

„Pietní akt se uskuteční v neděli v 10 hodin u pamětní  desky na Fügnerově náměstí v Písku.  Je to dům, kde je nyní  sídlo domovní a bytové správy," uvedla za sbor Českobratrské církve evangelické Irena Mašíková.

Právnička Milada Horáková byla významnou osobností protinacistického odboje a část druhé světové války strávila ve vězení. Celý život se aktivně věnovala politickým i sociálním otázkám.

Po  válce byla   za Českou stranu národně sociální zvolena poslankyní Národního shromáždění. Součástí jejího volebního  obvodu byl Písek, kde také měla poslaneckou kancelář právě  na Fügnerově náměstí.