Radní Marek Anděl, který má na starost životní prostředí, by ho rád dosáhl. „Myslím si, že lidé by měli být motivováni k třídění odpadů a snížení poplatku motivací je," zmínil Marek Anděl s tím, že třídění ve městě se zlepšuje.

Výsledky za loňský rok ukazují, že plastů i skla se vytřídilo podstatně víc než v roce 2014. Papíru o tři tuny méně. „Je to minimální rozdíl daný nejspíš tím, že cena papíru dneska není špatná a lidé ho vozí do sběrny. Kromě toho se také stává, že nám modré kontejnery vykrádají a vozí papír do sběrny," vysvětlil radní.

Obecně v Písku narostl objem komunálního odpadu, který se vyprodukuje. „To samozřejmě není dobře. Na druhou stranu máme také víc tříděného. Můžeme tedy říct, že situace se zlepšuje, i když by to mohlo být ještě lepší," konstatoval Marek Anděl. Zvýšení objemu směsného odpadu má podle jeho slov na svědomí jednak rostoucí ekonomika 
a jednak rozšiřování průmyslové zóny a ubytoven na území města, jejichž obyvatelé sice produkují odpad, ale pravděpodobně ho tolik netřídí.

Komise pro životní prostředí navrhuje snížit poplatek za odpad o padesát korun. Naproti tomu jde však stanovisko finančního výboru, které říká, že by bylo dobré uvést do souladu náklady na svoz komunálního odpadu a příjmy od občanů, což by znamenalo naopak poplatek zdražit. „Nejde všechno takhle přepočítávat. Proto chci do lednového zastupitelstva připravit materiál, který bude v souladu s tím, co doporučila komise pro životní prostředí, tedy snížení poplatku o padesát korun," podotkl Marek Anděl.

Na konci minulého roku město zkoušelo novinku. „Mezi svátky jsme rozmístili do města všechny nádoby na tříděný odpad včetně rezervních a ukázalo se, že to mělo efekt, protože byly i tak všechny kontejnery naplněné," doplnil radní s tím, že tento postup se bude opakovat a pokud se ukáže, že je třeba víc nádob, přidají se. Ovšem jen tam, kde na ně bude místo.

V Písku činí od 1. ledna 2015 poplatek za odpad 490 korun za osobu a rok.

Město bude v rámci motivačního programu vydávat sady tašek na třídění odpadu. Začne s tím
v pondělí 18. ledna. Sady tašek budou k dispozici
- na recepci MěÚ Písek Budovcova 207
- na odboru životního prostředí, I. patro, provozní místnost 
č. dveří 143 a kancelář č. dveří 134 (v úředních hodinách).
Stejně tak si lidé mohou stále vyzvedávat sáčky na bioodpad.