Myšlenka na přestavbu začala vznikat v podstatě už před pěti lety, kdy kraj rozhodl o sestěhování obchodní akademie a střední zemědělské školy do objektu v Čelakovského ulici. Obchodní akademie tak musela v roce 2013 opustit své prostory v Karlově ulici. „Přišli jsme o knihovnu, aulu, studentský klub, bufet a volné učebny nad rámec standardní potřeby, WC 
a o volný prostor. Dvě stě šedesát lidí je nyní na jednom patře," podotkl ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka.

Studenti i učitelé se po dokončení této první etapy dočkají nové auly pro 160 lidí, knihovny s mediatékou, bufetu, místnosti pro výchovného poradce nebo pro schůzky s rodiči, pánského a dámského WC, studentského klubu se studentskou kavárnou umožňující výstup na malou terasu, zázemí vedení školy 
a dvou kmenových tříd. „Většina prostor, s výjimkou zázemí pro vedení školy 
a dvou učeben, je zamýšlena při prohloubení spolupráce pro obě školy," informoval ředitel školy Pavel Sekyrka.

Do konce roku by měly být hotové také parkové úpravy. Vznikne zde klidová zóna, kde bude vysázeno sto stromů a jiných dřevin.

Vzhledem k tomu, že dnes začíná nový školní rok, vyvstává otázka, zda nebude rekonstrukce příští čtyři měsíce narušovat výuku. To ale ředitel jasně vyvrátil. „Ano, staví se, práší se, ale výuku to nijak neohrozí. Opravu takového rozsahu není možné stihnout za dva měsíce, a tak to jinak nejde. Horní patro je ale odříznuté od patra, kde jsme, takže nedošla ani jedna ze škol 
k úhoně na místnostech," vysvětlil ředitel Pavel Sekyrka.

Jak pokračuje stavba, se byl v úterý odpoledne podívat hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „Rád vidím a slyším, že stavba jde podle plánu a bude do prosince hotovo," konstatoval a doplnil, proč se kraj rozhodl investici podpořit: „Nároky na vzdělávání se liší od doby, kdy škola vznikla, je z konce 19. století. Jsem rád, že vedení školy přišlo 
s touto iniciativou a pokud to bude možné, budeme se snažit ji podpořit i ve druhé etapě."

Ve druhé etapě by následovalo dokončení hrubé stavby auly, čtyři učebny, dvě jazykové učebny a byt pro začínajícího učitele nebo učitele v nouzi.

Rekonstrukci se budeme dál věnovat v příštích dnech. Přineseme mimo jiné rozhovor s architektem a vizualizaci hotové vestavby.