Elektromobil BMW i3 zapůjčila bezplatně městu společnost ACR auto a.s. v rámci projektu Smart City. „Vozidlo využívají ke své činnosti převážně strážníci okrskáři,“ informoval Jaroslav Rapant, manažer prevence kriminality Městské policie Písek. “Vzhledem k tomu, že vůz máme zapůjčený na šest měsíců a k maximálnímu ujetí šesti tisíc kilometrů, musíme ho trochu šetřit,“ doplnil.

Výhodou elektromobilů jsou především nízké náklady na provoz, spolehlivost a bezhlučný chod. Nelze pominout také skutečnost, že šetří životní prostředí a nezamořují vzduch škodlivými spalinami. Není vyloučeno, že strážníci budou elektromobily časem více využívat. „Město Písek je otevřené projektům elektromobility,“ uvedl Jan Venclík z odboru investic a rozvoje MÚ Písek a dodal: „V nejbližší době budeme pořizovat dva vozy pro potřeby města, přesněji městské domovní správy. V červnu byla k tomuto nákupu potvrzena dotace ve výši 440 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí.“