Sokol byl v Písku založen v roce 1868, inspirací mu byla návštěva příbramských Sokolů, kteří v červenci 1867 putovali přes Čimelice a Písek na národní slavnost na Zvíkov. Písečtí občané jim připravili vřelé přivítání. V knize Otakara Peroutky 100 let tělovýchovy v okrese Písek je tato událost popisována takto: "Písečtí občané poslali příbramským sokolům naproti do Čimelic 13 vozů. Byla to radostná událost pro všechny česky smýšlející občany města. Příbramští vstoupili do města za hlaholu trubek a k jejich uvítání se dostavila i městská rada a všechny spolky. Na jejich počest byl 20. července večer uspořádán v Besedě ples. Brzy po jejich návštěvě se sešlo 33 občanů města – zakládajících členů, aby připravili založení tělocvičné jednoty Sokola v Písku." Dále se dočítáme, že po průtazích se dne 12. července 1868 konala ustavující schůze Sokola Písek a provedly se také první volby písecké jednoty. Prvním starostou byl zvolen tehdejší starosta města Tomáš Šobr, jeho náměstkem Jan Stropnický a pokladníkem Hynek Macner. Na doporučení dr. Miroslava Tyrše byl na místo cvičitele přijat dosavadní Tyršův náměstek Josef Ošťádal, který se stal i prvním náčelníkem píseckého Sokola. Cvičit se začalo 15. října 1868 v pronajatých prostorách hospody U Radášů (dům čp. 101 v Heydukově ulici).

Impulzem pro vznik pamětní desky byl loňský rok, kdy písečtí Sokolové slavili dvě velké události. Jednak výročí 100 let od vzniku naší vlasti (spojené s XVI. všesokolským sletem) a také výročí 150 let od vzniku místní jednoty. Slavili jsme, jak jinak, než pohybem. Uspořádali jsme slavnostní akademii, vydařený oblastní slet a zúčastnili se sletu všesokolského v Praze. Avšak hmatatelná památka na založení naší jednoty v Písku chyběla. A tak vznikla vize vytvoření pamětní desky, která by tuto událost připomínala nejen Sokolům, ale všem občanům a návštěvníkům našeho krásného města. Jsme velice rádi, že se podařilo tuto vizi naplnit a od 8. října zdobí pamětní deska místní sokolovnu.

Slavnostního odhalení pamětní desky se ujal starosta TJ SOKOL Písek bratr Milan Matějka, akci organizoval odbor všestrannosti. Do dalších let přejeme jednotě a všem jejím členům mnoho zdaru!

Stanislav Trávníček