Moderátor Tomáš Úlehla vyjádřil nespokojenost se současným děním na domácí politické scéně a zejména s vládou, která vznikla za podpory komunistů.

„Publicista a představitel protikomunistického režimu Pavel Tigrid prohlásil, že svoboda je nejdražší pozemský statek. Aktuálnost těchto slov si stále více uvědomuji, když slyším, jak se nám dříve žilo líp. Svoboda totiž přináší starosti. Mnozí by se jí rádi zřekli a nechali za sebe rozhodovat druhé,“ uvedla starosta Eva Vanžurová.

Ke shromážděným promluvil rovněž vikář římskokatolické farnosti Jan Doležel. Tomáš Franců připomněl dění v Písku v prvních dnech po 17. listopadu před devětatřiceti lety a zavzpomínal na to, jak společně se studenty navštěvovali písecké závody Jitex, Kovosvit a další, aby o dění v Praze pravdivě informovali dělníky. Na shromáždění zahráli a zazpívali Jiří Smrž a Jan Franců. Občané měli možnost na velký arch papíru napsat vzkazy pro večerní shromáždění v Praze.