S pořízením desky nebo jiného uměleckého díla byl všeobecný souhlas, ale diskuse se rozproudila kolem umístění. Studenti navrhovali budovu radnice, ale tento návrh nepodpořila letopisecká komise ani památkář Martin Zeman.

„Vzhledem k tomu, že Písečtí se v listopadu 1989 scházeli u divadla, navrhuji umístění desky nebo plastiky právě zde,“ uvedl městský architekt Josef Zábranský. Pro byla i letopisecká komise. Radní tento návrh schválili s tím, že bude vyhlášena veřejná výtvarná soutěž. Umělecké dílo bude u divadla odhaleno příští rok 17. listopadu.

Kromě divadla padly další návrhy, které však nezískaly podporu. Jeden z návrhů se týkal Palackého sadů. Na jeho území je však již více obdobných upomínkových míst, jako jsou kameny, stromy nebo památníky.

Na letopisecké komisi i od památkáře Martina Zemana zazněl návrh na umístění v Harantově ulici. „Vyřešil by se tak dosud rozpačitě zakonzervovaný prostor po pomníku Gottwalda na poměrně exponovaném místě mimo památkově chráněné území. Navíc se jedná o místo v těsném sousedství ulice 17. listopadu,“ myslí si Martin Zeman.