Jiný způsob odběru substrátu, než do vlastních pěstebních nádob, nebude možný. Loni se do akce Kvetoucí město zapojilo zhruba 200 lidí, kteří zkrášlili svá okna a balkony krásnými letničkami.

Občané města, kteří budou mít o zeminu zájem, se mohou přihlásit na e-mail substrat@mupisek.cz, a to nejpozději do neděle 18. dubna 2021. Radnice upozorňuje, že na registrační e-maily nebude z časových důvodů odpovídáno. „V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště. Seznam zájemců předáme středisku zahrada Městských služeb Písek. S truhlíky a květináči tam budou moci přihlášení přijít od pondělí 19. dubna do soboty 24. dubna. V pondělí a ve středu v čase od 12 do 18 hodin, ve zbylých dnech od 7 do 14.30 hodin,“ uvedl Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně z odboru životního prostředí.

V souvislosti s aktuální epidemickou situací město žádá všechny občany o dodržování preventivních hygienických opatření. „Do areálu městských služeb budou moci vejít pouze lidé se zakrytými ústy a nosem, a to vždy maximálně dva,“ dodal Ondřej Kofroň.