Pietní vzpomínková akce byla zahájena kladením věnců a květin ke společnému hrobu lidických mužů. Po státní hymně přítomné přivítala ředitelka památníku Lidice Martina Lehmannová. Hlavní slovo přednesl předseda PSP ČR Radek Vondráček, Modlitbu přednesl vojenský kaplan AČR Miloslav Kloubek. K přítomným promluvila starostka obce Lidice Veronika Kellerová a přeživší lidické dítě Marie Šupíková, roz. Doležalová. Při jejím vyprávění o svém osudu se mnohým vehnaly slzy do očí. Po skončení pietního aktu následovala celostátní přehlídka pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Po skončení pietní akce se účastníci přesunuli do Panenských Březan do Horního zámečku, bývalého sídla říšského protektora Reinharda Heidrycha, kde byla v roce 2016 otevřena nová expozice Zločin a trest, kde se přítomní pomocí audiovizuální techniky, ale i vystavenými artefakty seznámili s mezníky české historie: Mnichovskou dohodou a rozbitím první republiky, nacistickými represemi během druhé světové války, domácím a zahraničním odbojem a s potrestáním viníků.

V zámeckém parku se nachází zrestaurovaná kaple sv. Anny, stavební dílo Jana Blažeje Santiniho – Aichela, kterou si rovněž účastníci zájezdu prohlédli. Poděkování patří městysu Bernartice v čele s Pavlem Souhradou, který každoročně zájezd do Lidic organizuje a k účasti přizve i písecké spolky ZO ČSBS Písek a Jednotu ČsOL Písek.

Zdeněk Říha, místopředseda ZO ČSBS Písek, Jednota ČsOL Písek