V případě, že se na území města způsobí ekologická újma, především jde o kácení zdravých stromů, je nařízena náhradní výsadba v odpovídající míře. Ne vždy je však nejlepší způsob za každou cenu vysazovat nové stromy, zvlášť když za vzrostlý strom jich je třeba vysadit mnohem více.

Do budoucna budou mít lidé, kteří se rozhodnou například kvůli stavbě strom pokácet, na vybranou – buď náhradní výsadba, nebo finanční kompenzace.

Tyto peníze by se odváděly do takzvaného ekologického fondu, který chce Písek po vzoru jiných měst zřídit. „Prostředky z fondu se budou využívat na údržbu zeleně a případně náhradní výsadbu tam, kde odbor životního prostředí uzná za vhodné,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Veselý.

Zatím jde jen o záměr. Předpokládá se, že by měl být vydán zvláštní zákon, který stanoví, jak budou tyto fondy fungovat. Ten však zatím vydán nebyl. „Zaslali jsme dotaz na ministerstvo, zda a za jakých okolností můžeme tento fond zřídit,“ podotkl místostarosta s tím, že začátkem ledna by mělo mít město odpověď. Pak by šel materiál do zastupitelstva.

Písečtí budou však vždy upřednostňovat v maximální možné míře náhradní výsadbu. Bude možná i kombinace obou možností.