Celkem byly vypraveny tři autobusy s cca 130 osobami. Pietní akt proběhl v důstojné atmosféře za příznivého počasí. Účastníci ze základních škol se pietního aktu zúčastnili poprvé, po pietní akci následovala komentovaná prohlídka Malé pevnosti. Ve zbývajícím čase do odjezdu si účastnici mohli prohlédnout další objekty ve Velké pevnosti - městě Terezín, kde je otevřena řada nových muzeí. Zajímavá expozice je rovněž v bývalých Magdeburských kasárnách, kterou jsme také zhlédli. V letošním roce jsme jeli do Terezína už po deváté, ohlasy zúčastněných jsou příznivé, ze základních škol přišlo Jednotě ČsOL Písek a ZO ČSBS Písek poděkování za zorganizování zájezdu.

Zdeněk Říha, Jednota ČsOL Písek, ZO ČSBS Písek