Bratr Juraj Zusko náhle zemřel 6. května 2011 ve věku nedožitých 90 let v předvečer oslav Dne vítězství nad fašismem a ukončení II. SV v Evropě. V září letošního roku uplyne také 100 let od jeho narození.

Bratr Juraj Zusko byl příslušníkem 1. Československého armádního sboru v tehdejším Sovětském svazu, jako příslušník II. paradesantní brigády se zúčastnil bojů ve Slovenském národním povstání. Bratr Juraj Zusko za svoji válečnou činnost obdržel Československý válečný kříž 1939 a mnohá další československá a zahraniční vyznamenání. Bratr Juraj Zusko byl statečný voják a čestný občan, rovný a spravedlivý, proto si zaslouží naši vzpomínku. Čest jeho památce.

Eva Veselá, Jaroslav Pospíšil, Zdeněk Říha - Jednota Československé obce legionářské Písek