„Každý rok se sice snižuje počet osob, které poplatek nezaplatí, nicméně kumulovaná výše dluhu samozřejmě roste," podotkl vedoucí finančního odboru Městského úřadu Písek Ladislav Toman s tím, že město k poslednímu dni loňského roku evidovalo dluh ve výši 2,751 milionu korun.

Radní města se na svém posledním jednání zabývali vyrovnáním rozdílu mezi příjmy a výdaji na systém odpadového hospodářství ve městě. Právě větší intenzita vymáhání nedoplatků se ukázala jako nutná. „Varianty jako omezení svozu odpadu, omezení provozu sběrných dvorů a kompostárny nebo snížení frekvence svozu bioodpadu jsme zamítli. Budeme pokračovat v zavedeném motivačním programu na třídění," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.

Město začne obesílat dlužníky během března. Do té doby je možné uhradit nezaplacený poplatek bez navýšení. „Dlužník může v případě potřeby zažádat i o splátkový kalendář," řekl Ladislav Toman.

Pokud člověk nezaplatí poplatek za odpad v řádném termínu, město posílá upomínku s náhradním. Poslední možností je předání dluhu soudnímu exekutorovi. „Základem je doručit upomínku nebo platební výměr dlužníkovi. 
V mnoha případech je to však téměř nemožné," doplnil vedoucí finančního odboru. Poplatek za odpad je 490 korun.

Odpad se v Písku platí formou místního poplatku od začátku roku 2013. Předtím se platilo tzv. smluvní formou úhrady. Částky, které lidé dluží za nedoplatky, byly:
za rok 2013 - 1 179 000 Kč
za rok 2014 - 935 000 Kč
za rok 2015 - 637 000 Kč
celkem - 2 751 000 Kč