Nerudovské „kam s ním?" nyní v případě aquaparku řeší Písečtí. Lidé v referendu jasně řekli, že pod hradbami nový bazén nechtějí. Nově se do hry dostala lokalita bývalých Žižkových kasáren.

Město však zatím nemá vytipovaný konečný seznam lokalit, na definitivním rozhodování by se ale měli podílet obyvatelé Písku. To doporučují odborníci, členové přípravného výboru referenda i vedení města. „Budeme volit cestu anket. Jen doufám, že se do nich zapojí lidé tak jako do referenda, abychom dostali jasný obraz o tom, co si Písečané přejí," řekl Deníku starosta Ondřej Veselý.

„Pro vytipování nového místa by měly být využity standardní postupy radnice.  Veřejnost ani odborníci nemají dostatečné informace o majetkových vztazích, existenci sítí, o přípravě změn v územním plánu a podobně," podotýkali architekti Petra Trambová, Tomáš Franců a Vladimír Krajíc.

„Podle stávajícího územního plánu se jako logické nabízí sportovně rekreační zóna Výstaviště  a lokalita pod lesnickou školou," uvedli.

Ze hry zřejmě vypadne zahrada městských služeb kvůli biokoridoru Mehelnického potoka. Vedle již dříve navrženého Výstaviště a prostoru pod lesnickou školou přišel místostarosta Josef Knot s myšlenkou vybudovat aquapark v bývalých Žižkových kasárnách.

„Ty mají velký potenciál stát se plnohodnotnou čtvrtí města s potřebnou infrastrukturou, místem pro kvalitní bydlení i aktivní trávení volného času," říká Knot.

Do aquaparku v Žižkových kasárnách by se lidé ze Sv. Václava mohli dostávat po nové lávce přes hlavní tah na Prahu. I to je jedna z vizí místostarosty Josefa Knota. „Území je dobře dopravně napojitelné, je možné i přemostění ke Sv. Václavu, nabízí další rozvojový potenciál, je nedaleko centra města a jistě by se dalo využít synergie s nově vznikajícím Technologickým centrem," říká místostarosta.

Umístění aquaparku do bývalých Žižkových kasáren však koliduje s předchozími plány s lokalitou. Město uzavřelo smlouvu se společností Žižkov center, která měla kasárna přeměnit v obchodní centrum. Pozemky, na kterých by mohlo aquacentrum podle plánu Josefa Knota stát, sice patří nyní městu, ale smluvně by je mělo převést na investora. Město však argumentuje tím, že smlouva je podle právního rozboru neplatná a v současné době se dohaduje s investorem na postupu. „Aktuálně jsou vlastníky území od hlavního vchodu vlevo investor a vpravo město. Území, na kterém si dokáži představit nový plavecký bazén, je stále ve vlastnictví města, je ale pod smlouvou s Žižkov center," vysvětlil Josef Knot.

S plánem místostarosty se nejdříve seznámí zastupitelé. „Rádi bychom v této věci zpracovali podrobný materiál a předložili jej zastupitelstvu města. Zastupitelé pak posoudí možné varianty a zváží případná rizika," dodal Josef Knot.

Písek má k dispozici i lokalitu bývalé vodárny za sídlištěm Portyč. Tam mělo podle původního plánu vyrůst centrum sociálních služeb, což však obyvatelé města před dvěma lety rezolutně odmítli Lokalita má nevýhodu v tom,  že je na kraji města. 

Kam s ním?
•Výstaviště
•Pod lesnickou školou
•Zahrada městských služeb
•Bývalá vodárna na Portyči
•Bývalá Žižkova kasárna