„Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek Marie Cibulková. Doplnila, že bude možné využít datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem, podle konkrétní situace budou rodiče moci přihlášku doručit osobně do schránky školy nebo poslat poštou.

Základní škola J. K. Tyla Písek připravuje online formulář, který budou moct rodiče vyplnit přímo na webových stránkách školy. Poté si ho vytisknou jako pdf, podepíší a doručí spolu s kopií rodného listu dítěte do školy. „Pravděpodobně zřídíme schránku u vstupu do školy, kam bude možné formulář hodit. Půjde to samozřejmě i elektronicky,“ zmínil ředitel školy Pavel Koc. Pokud se online formulář osvědčí, zachová škola tento systém i v příštích letech.

Samotný zápis, kterého se běžně účastní i předškoláci, bude letos jiný. „Děti sice neuvidíme, ale většina je z našich školek, takže je známe a víme, jak jsou na tom. Je to určitá komplikace, ale zvládneme to,“ poznamenal ředitel. Až to bude možné, plánuje určitě škola setkání pro rodiče i děti, které by se tak seznámily se školou a učiteli.

O ZŠ J. K. Tyla bývá každoročně velký zájem, což předpokládá ředitel i letos. „Přednost mají jako vždy děti ze spádových oblastí nebo ty, které mají ve škole sourozence,“ uvedl Pavel Koc. Škola v září otevře tři první třídy pro celkem 78 dětí. Na víc nemá kapacitu.