Město využije jeden z nejmodernějších principů  poskytování energetických služeb, což je metoda  EPC (energy performance contracting).  Zatím se do projektu  zapojí devatenáct školských zařízení zřizovaných a financovaných městem a roční úspora by měla dosáhnout zrhuba dvou milionů korun.

Radní na čtvrtečním zasedání schválili výsledky výběrového řízení. Nejvýhodnější nabídku podala  pražská společnost ENESA.

„Město podepíše se společností smlouvu na dobu deseti let a má záruky, že náklady  na energetické služby pro školská zařízení budou po celou tuto dobu stejné,"  uvedl starosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD).

Firma ENESA investuje do energetických opatření ve školách 14 milionů korun. Půjde například  o výměnu tepelných hlavic, vodovodních baterií, zářivek  a dalších zařízení. Podle odhadů se největší úspory  čekají  v platbách za dodávky tepla. Náklady na investice si společnost ENESA bude splácet z úspor. „V žádném případě  nemůže dojít  ke zvýšení výdajů města  jen proto, že je nutné splácet investici. Na druhé straně peníze nad garantovanou úsporu jdou za městem," dodal Ondřej Veselý.

S uplatněním metody EPC se  počítá i v budovách městského úřadu, centra kultury, Sladovny a zimního stadionu. Za účast v EPC město získalo třetí cenu na mezinárodní konferenci o úsporách energie.

HODNOCENÍ
Společnost ENESA v nabídce městu Písek uvedla:
zaručené úspory paliv a energie ve výši 3983 GJ, nabídkovou cenu 19, 8 mil. Kč, podíl  města na úspoře nad garantovanou výši bude 100 % a  firma bude investovat 14 mil. Kč.