Zejména zatraktivnění prostředí, to by měla přinést regenerace zeleně na Píseckém předměstí v Milevsku. Hotová projektová studie architektky Naděždy Žaludové řeší výsadbu barevně výrazných stromů, stromů, které přinesou stín, či keřů, které poslouží jako izolační zeleň od komunikace. Novinkou má být i rozšíření cestní sítě, doplnění mobiliáře nebo úprava plochy v místě, kde je nyní nevyužité sportoviště. Také se bude kácet.

Vlasta Machartová, která pracuje v komisi životního prostředí, považuje za důležité se úpravou prostoru zabývat. „Výsadba, která tam je, je místy náhodná. Chceme ji sladit do estetického celku," vysvětlila.

Její slova potvrzuje i Hana Hadrbolcová, která má na městském úřadě na starosti městskou zeleň. „Většina pozdějších výsadeb se dělala příležitostně, často v blízkosti cest či domů, které tak zejména z estetického hlediska neplní svoji funkci," upozornila Hana Hadrbolcová.

Doplnila, že hlavním záměrem zpracování projektu je zlepšení celkového zdravotního i estetického stavu zeleně. „Kvůli chudšímu zastoupení jednotlivých druhů dřevin jde také o druhové obohacení dřevinami s výrazným zabarvením, dekorativními keři a podobně," podotkla.

Podle Vlasty Machartové má komise životního prostředí v plánu se zabývat i další obnovou zeleně. Přivedly je na to opakované žádosti obyvatel o kácení stromů. „Chceme si projít všechna sídliště. Na starém sídlišti už je regenerace hotová, nyní jsme řešili Písecké předměstí a ještě chceme projít sídliště 5. května," nastínila plán členka komise. Snahou je dát zeleni systém a řešit ji komplexně. „Nebude to ale hned, je to dlouhodobější cíl," připomněla.

To se týká i Píseckého předměstí. Podle Hany Hadrbolcové nelze zatím říci, kdy se samotné práce uskuteční. „V současné době je zatím zpracována pouze projektová studie, ke které se mohou obyvatelé sídliště vyjádřit, a následně bude zpracován projekt," vysvětlila Hana Hadrbolcová s tím, že možností je – pokud bude vyhlášena evropská dotace – o ni požádat. „Ovšem dotace jsou určeny vždy pouze na uskutečnění akce, nikoliv na následnou údržbu, kterou je třeba dělat z vlastních prostředků. V prvních letech to představuje nemalé finanční zatížení. Takže vše bude závislé především na finančních možnostech města," dodala.

Další možností je regeneraci zeleně uskutečnit postupně pouze za městské peníze.

Na Píseckém předměstí se nachází tři osmipatrové a čtyři šestipatrové panelové domy.Podle studie tu roste 127 stromů. První výsadby byly na Píseckém předměstí založeny cíleně před třiceti lety při výstavbě sídliště. Panelové sídliště funguje jako obytný prostor od roku 1985. Regenerace by obsáhla území o velikosti přes 30 tisíc metrů čtverečních.

Písecké předměstí
35 Panelové sídliště funguje jako obytný prostor od roku 1985. Regenerace by obsáhla území o velikosti přes 30 tisíc metrů čtverečních.
Výsadba: 35 ks listnatých stromů,  8 ks jehličnatých stromů
Zdroj: Projektová studie