Navštívily mimo jiné také Královskou knihovnu, kde je uložen Codex gigas, zvaný také Ďáblova bible. A čertíka tak zaujala, že se rozhodl zůstat v její blízkosti. Nabídl se, že bude dělat společnost Jitce Vykopalové, předsedkyni Švédsko-česko-slovenského spolku ve Stockholmu. Její zásluhou se celá akce uskutečnila.