Jedno  z mála zařízení pro nejmenší děti na jihu Čech se udrželo v Písku a  je  součástí organizace  Pečovatelská služba a jesle města Písku. Nyní je čeká „stěhování", ale rodiče nemusí mít obavy, že budou děti vodit jinam.

Přesun jeslí bude pouze  organizační  z oblasti sociální na školství. Pokud záměr   schválí zastupitelé, platí od října. „Ukázalo se, že i s ohledem na tvorbu komunitního plánu  je potřeba příspěvkovou organizaci transformovat a otevřít tak i nové možnosti pro získání dotačních titulů," upozornila  Hana Rambousová, místostarostka Písku.

Podle platných norem nejsou jesle  zařízením sociálních služeb, ani zdravotnickým a školským zařízením. Jejich práce se řídí předpisy pro  mateřské školy. K pečovatelské službě byly jesle  přičleněny v době, kdy se v rámci republiky tato zařízení rušila. Písečtí jesle zachovali a celá léta jsou plně využité.

„Jejich kapacita je  55 míst,  maximálně tady můžeme  mít 62 dětí. Požadavků rodičů je daleko víc. Zavedli jsme  pořadník, ve kterém je nyní  osm desítek  žádostí," informovala Marcela Průšová, ředitelka Pečovatelské služby a jeslí města Písku.

Pokud zájem o jesle bude pokračovat, město  zvažuje  rekonstrukci a využití objektu v ulici Milady  Horákové.

Od 1. října budou jesle patřit k 15. mateřské škole, která je součástí ZŠ E. Beneše, ale zůstanou v dosavadní budově v Erbenově ulici.  Současná  cena  bude platit i nadále – 29 korun za  den a 91 korun příspěvek na pobyt. Stejnou částku  jako dosud na provoz jeslí bude platit město.

Kapacita

V městských jeslích je kapacita 55 celodenních míst, kterou lze rozšířit maximálně na 62 míst. Jesle jsou zcela naplněné a pro velký zájem o přijetí dětí byl zaveden pořadník.