Tématem letošního ročníku jsou Velikonoce. Každý soutěžící si, stejně jako v minulých ročnících, na místě vylosuje podtéma, na které bude připravovat slavnostní dort. Ten ale musí vážit od tří do čtyř kil. Nepřekročit váhu bývá překvapivě těžké. Porota bude dále hodnotit nápaditost a kreativitu, dodržení vylosovaného tématu, estetické ztvárnění včetně náročnosti, čistotu provedení, chuť výrobku a dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů po celou dobu soutěže. Na přehlídku svátečních dortů, které budou vytvořeny, se může přijít podívat i veřejnost.