Pro ZŠ J. K. Tyla z novinky plyne, že bude partnerem fakulty při zajišťování pedagogické praxe budoucích učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Jak prozradil ředitel školy Pavel Koc, s pedagogickou fakultou spolupracují už dlouho. „Nyní ale začíná nová etapa intenzivní a systematické spolupráce. Museli jsme splnit řadu požadavků, abychom se fakultní školou mohli stát. Jsem velmi rád, že se to nakonec povedlo,“ řekl Pavel Koc.

Smlouvu o spolupráci a udělení statusu fakultní školy podepsali ředitel Pavel Koc a děkanka fakulty Helena Koldová na písecké radnici za přítomnosti zástupců vedení města. Podle místostarosty Písku Michala Přibáně jde o velmi prestižní záležitost. „Písecká Tylovka je jedinou základní školou v okrese, která nese status fakultní školy. Jsem rád, že právě jedna z našich škol bude pomáhat se vzděláváním budoucích učitelů,“ poznamenal místostarosta.

Úspěšní mladí písečtí basketbalisté.
Náměstek Klíma ocenil „slušnej oddíl“ z písecké Tylovky

Status fakultní školy přináší benefity i jejím pedagogům či žákům. Partnerstvím s fakultou získávají možnost nadstandardního přístupu k informacím, ke vzdělávacím programům a projektům či k doplňkovým službám. Vedení školy si od spolupráce slibuje i personální zajištění školy do budoucna.

„Naši učitelé se stávají partnery kateder fakulty a výzkumných týmů, které se podílejí na přípravě budoucích kantorů, nebo realizují výzkum v jednotlivých oblastech a oborech vzdělávání, které souvisejí se studijními programy fakulty. Máme co nabídnout," poznamenal ředitel Pavel Koc s tím, že jak vedení školy, tak i jednotliví pedagogové budou též spolupracovat s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci přednášek či seminářů pro studenty učitelství a budou se podílet na poskytování konzultací nebo na tvorbě výukových materiálů.

Nová sportovní hala.
Zajímá vás, v jaké fázi jsou největší investiční akce města Písku? Podívejte se

Aby se škola mohla stát fakultní, musí splňovat řadu kritérií, vysvětlila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Výuku musejí zajišťovat kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací, výuka musí být kvalitní, a to jak po stránce obsahové, tak z hlediska uplatňování moderních forem a metod," nastínila. Důležitý je i zájem samotných učitelů o spolupráci s pedagogy z fakulty i studenty. Status je škole přidělen na dva roky, smlouva o spolupráci se automaticky prodlužuje o další dva roky, a to i opakovaně, dokud o to budou mít škola i fakulta zájem.