Město vyhlásilo dvě výběrová řízení na zajištění péče o kočky, ale nikdo se do nich nepřihlásil. Proto radnice sama oslovila spolek Kočka v srdci, který je ochotný péči o toulavé kočky zajišťovat. Rada města na svém jednání 15. února příkazní smlouvu se spolkem schválila.

Město má ze zákona povinnost postarat se o opuštěná a nalezená zvířata. Psi se vozí do útulku ve Strakonicích, péči o kočky na základě smlouvy zajišťuje spolek Písecké kočky. Ten ji ale k 28. únoru tohoto roku vypověděl. "Od února loňského roku jsme žádali o zvýšení krmné částky na den a několik let také žádáme o prostory, kde bychom kočky depozitovali. Nic z toho se nestalo," shrnula důvody pro ukončení spolupráce s městem Eva Hulcová, která vede spolek Písecké kočky.

Město proto podle místostarosty Ondřeje Veselého muselo hledat nový subjekt, který pro něj péči o nalezené a opuštěné kočky zajistí. „Smluvní podmínky včetně cenových ujednání jsou podobné jako v případě smlouvy se spolkem Písecké kočky kromě paušálních náhrad, které již platit nebudeme,“ řekl.

Cena za krmný den pro jednu kočku byla stanovena na 50 korun, to je stejně jako v současnosti. "Zájmem města je, aby kočky nezůstávaly v depozitu dlouho, ale aby se co nejdříve dostaly k novým majitelům. Proto je ve smlouvě zahrnuta motivační složka, která spolku přiznává příplatek za umístění kočky do adopce do jednoho měsíce od jejího převzetí," upřesnil Ondřej Veselý.

Spolek Kočka v srdci, který nově bude péči o zvířata nalezená na území města zajištovat sídlí v Hosíně u Českých Budějovic. Depozitum má ale v Týně nad Vltavou. Jeho majitelka a členka spolku Romana Babková depozituje kočky už jedenáct let. Každoročně přijme zhruba stovku zvířat. "Smlouva s městem se připravuje a ještě není ve finální podobě. Pokud se po prvním březnu stane, že se v Písku objeví kočička, která bude sražená autem nebo bude potřebovat náročnější péči a město by ji nemělo kam umístit, tak poté bych kočku přijala," upřesnila ke spolupráci s městem Romana Babková. V současné době má u sebe v depozitu přibližně dvacítku koček.