Klíčové manažerské i medicínské změny zavádí v Psychiatrické nemocnici Písek (PNP) její primář Marian Koranda, který je ve funkci od srpna tohoto roku. Díky těmto novinkám se do nemocnice vrací dřívější zaměstnanci a roste počet hospitalizovaných. „Mým cílem je navrátit se ke kvalitním základům práce, která byla s touto nemocnicí spjata s dobou jejího fungování v lokalitě U Honzíčka, v době kdy primariát držela Eva Kadlecová, která je stále fenoménem v oblasti psychiatrie,“ uvedl Koranda. Dále chce rozvíjet myšlenku otevřené nemocnice nebo také duševních lázní, které budou přístupné pro všechny psychicky nemocné pacienty. „Podařilo se nám navýšit množství hospitalizovaných pacientů, který odpovídá kapacitě nemocnice v době před zhruba dvěma lety. K tomu se podařilo také stabilizovat tým zdejších lékařů a terapeutů,“ doplnil s tím, že nové lékaře stále shání.

Tento týden v PNP uspořádali setkání, na které pozvali regionální psychology, psychiatry, neurology a praktické lékaře, kteří spolupracují nebo by mohli spolupracovat s píseckou psychiatrickou nemocnicí. „Jsou to odborníci z celého kraje. Vždy je lepší se poznat osobně, než jen podle hlasu v telefonu. Reakce všech pozvaných byly velice pozitivní. Potěšilo mě, když říkali, že na takové pozvání čekali,“ uvedl Koranda během večera, kterého se účastnilo zhruba 15 lékařů z celých jižních Čech.

V jeho snažení ho bude podporovat i Mgr. Ing. Jiří Kůs, který byl nově jmenovaný do pozice vedoucího terapeutického týmu v PNP. Vedle psychologie má vystudovanou i průmyslovou energetiku a vedle dalších aktivit je i předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Rozhodnutí primáře Korandy podle jeho vlastních slov naprosto rezonují s jeho představami efektivní psychiatrické léčby. „Jde o to vrátit psychiatrické nemocnici v Písku pověst psychoterapeutické léčebny, tedy zařízení, které je zaměřené na intenzivní individuální práci s pacientem a dokáže si tak poradit i s komplikovanými diferenciálně diagnostickými případy,“ uvedl Jiří Kůs s tím, že nová funkce pro něj výzvou a zároveň možnost propojit současnou psychologickou profesi s předchozími manažerskými zkušenostmi. Jeho cílem je nyní vybudovat v nemocnici fungující tým psychologů a s ním vytvořit strukturovaný program individuální a skupinové psychoterapie. „Chtěl bych, aby se jasně definovaný psychoterapeutický kontrakt stal standardní součástí léčebného plánu. Součástí musí samozřejmě být i kvalitní psychodiagnostika,“ uvedl Kůs.

Setkání se vedle mnoha dalších odborníků zúčastnila i MUDr. Lenka Kozáková. Ta má nyní v Písku odbornou interní ambulanci. Má také atestaci z psychiatrie, proto dříve pracovala v léčebně U Honzíčka. „Setkání bylo příjemné a to, co říkal pan primář Koranda, na mne zapůsobilo pozitivně,“ uvedla doktorka Kozáková. Dále uvedla, že na starou léčebnu U Honzíčka má ty nejlepší vzpomínky zejména díky výbornému týmu lékařů, terapeutů a sester, který zde dokázala vybudovat paní primářka Eva Kadlecová. „Práce v takovém kolektivu byla inspirující a nesmírně zajímavá. Prostředí léčebny a její okolí mělo své specifické kouzlo, podstatný byl i klid uprostřed lesů, mimo ruch města. O návratu k psychiatrii jsem občas uvažovala,“ uzavřela.

Pavel Pechoušek