Preeklampsie je život ohrožující komplikace, kterou trpí až desetina nastávajících matek. Projevuje se zvýšeným krevním tlakem, otoky nohou a bílkovinou v moči. Ještě před nedávnem bylo možné pouze zjišťovat, zda těhotné preeklampsií netrpí. Nezřídka se proto diagnostikovala pozdě. V posledních letech se ale celosvětově rozšířil screening preeklampsie – speciální vyšetření, které na vysoké riziko vzniku preeklampsie poukazuje už v časné fázi těhotenství. Rizikovým těhotným je doporučena preventivní léčba, která pomáhá onemocnění předejít.

„Screening preeklampsie zahrnuje soupis údajů o zdravotním stavu těhotné, změření krevního tlaku, provedení speciálního ultrazvukového vyšetření a laboratorního vyšetření krve. Udělat jej může pouze lékař vyškolený i akreditovaný mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti péče o těhotné a jejich děti FMF London. Na našem oddělení pracují hned dva lékaři s touto akreditací. Jen oni mohou zadávat výsledky vyšetření do softwaru, který je vyhodnotí a stanoví výši rizika preeklampsie,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

Ženy po šedesátce a muže starší 70 let budou praktičtí lékaři a gynekologové posílat v rámci prevence do píseckého osteocentra.
Písecká nemocnice připravuje centrum pro léčbu osteoporózy

Vedle screeningu a prevence preeklampsie jsou lékaři Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek již z dřívějška akreditováni na provádění screeningového ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství, díky němuž lze velmi brzy odhalit vrozené vývojové vady plodu, například Downův syndrom. „Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nemusejí za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Fungujeme prakticky pět dní v týdnu. Počtem akreditovaných lékařů a dostupností důležitých vyšetření je písecké pracoviště v rámci regionu ojedinělé,“ řekl Michal Turek.

Nemocnice Písek