V úterý 28. listopadu od 8 do 13 hodin v rámci Dne otevřených dveří urologické ambulance tamní lékaři preventivně vyšetří prostatu a varlata zájemců.

„Budeme odebírat preventivně krev na nádorová onemocnění prostaty, dále moč a pacienti budou vyplňovat dotazníky na hodnocení prostatických potíží. Samozřejmou součástí bude i klinické vyšetření prostaty a varlat. Vyšetřovat budeme na dvou urologických ambulancích,“ řekl primář Urologického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Leoš Handrejch.

Den otevřených dveří v souvislosti s Movemberem je letos už druhou akcí zaměřenou na prevenci onemocnění mužských orgánů, kterou písecká nemocnice pořádá. V září uspořádala už počtvrté pochod Za zdravé chlapy, jehož se zúčastnilo kolem 300 osob.

Rakovinou prostaty trpí stále více mužů. V posledních 15 letech se výskyt tohoto onemocnění v České republice téměř ztrojnásobil. Počet nově vzniklých onemocnění rakoviny prostaty je v jižních Čechách 58 na 100 tisíc obyvatel. Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění mužů vůbec. V písecké nemocnici provedli během uplynulých tří let více než padesát radikálních operací prostaty pro karcinom. Úmrtí na toto onemocnění je za stejné období ale více než třikrát nižší. To je dáno zejména prevencí, včasným záchytem a moderní, dynamicky se rozvíjející léčbou.

Movember je celosvětová charitativní akce připadající každoročně na listopad, jejímž účelem je zvyšování povědomí o rakovině prostaty a financování výzkumu proti tomuto onemocnění. Její podstatou je, že si od začátku listopadu do konce měsíce muži nechají růst knírek. Celoměsíční vybírání finančního příspěvku mezi přáteli, firmami a sponzory vrcholí zasláním příspěvku na konto organizace Movember, která nabízí přispění na konkrétní osobu, skupinu lidí nebo jako obecný dar, který bude použit na výzkum a boj proti rakovině, a také na osvětu problematiky.

Nemocnice Písek