Nemocnice Písek, a. s., dosáhla v ratingovém hodnocení znovu stupně AAA – excelentní.

Písecká nemocnice se dynamicky snaží zvyšovat úroveň poskytovaných zdravotnických služeb ve stále modernějším a příjemnějším prostředí. Certifikát CZECH Stability Award, jenž je výrazem nezávislého hodnocení nejen finanční důvěryhodnosti firmy, navazuje na držení personálního certifikátu České lékařské komory - Nemocnice 21. století. Stabilní personální situace v nemocnici je úzce propojena se situací finanční stability. Zároveň dokladuje, že se nemocnice může pochlubit také výbornými ekonomickými výsledky. Ratingem potvrzený nejvyšší možný stupeň hodnocení AAA – excelentní totiž stvrzuje, že Nemocnice Písek je stabilní společností s vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, s vysokou pravděpodobností návratnosti investic, nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem úpadku.

„Ocenění Nemocnice Písek formou certifikátu CZECH Stability Award zvyšuje její důvěryhodnost a prestiž. Současně tak dostává silný nástroj pro komunikování svých úspěchů vůči partnerům, zaměstnancům a v neposlední řadě také pacientům. Podle ukazatelů vývoje grafu stability je zřejmé, že výsledné hodnocení této akciové společnosti není náhodné, ale potvrzuje její dlouhodobé úsilí,“ vysvětluje David Farský, country manager společnosti Bisnode, která ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100 hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje.

„Ocenění si velmi vážíme, protože je výrazem komplexního snažení a zodpovědné práce všech lidí v nemocnici. Investujeme dlouhodobě značné prostředky do modernizace prostředí nemocnice i přístrojového vybavení, zodpovědně pracujeme na co nejlepší mzdové politice. Mzdový nárůst tarifních mezd o 10 procent v letošním roce, a to u všech zaměstnanců bez ohledu na pracovní kategorii, je toho důkazem. Certifikát považuji za významný zejména pro vědomí zaměstnanců, že pracují v ekonomicky stabilní firmě. Situace má přesah i do kreditu nemocnice jako zodpovědného a zajímavého zaměstnavatele. Personální práci považuji v dnešním zdravotnictví za jednu z nejdůležitějších. Sekundární pozitivní vliv přítomnosti takto hodnocené instituce v regionu se v dobrém dotýká samotných Písečáků a jejích pacientů. Nemocnice je tudíž kvalitní značkou pro svého vlastníka, tedy Jihočeský kraj,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.