"Z epidemiologického hlediska by bylo lepší nemít jich tolik, a tak jsem byl rád, že u nás zatím není, nicméně jsme připraveni, pokud bude třeba, odběrové místo v Písku otevřít,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Holan.

Odběrové místo bude v budově bývalé mikrobiologie, kam je ideální přístup jak pěšky, tak autem. Navíc je to mimo areál nemocnice.

V Písku by se mohly začít vzorky také testovat. Nemocnice má potřebné přístrojové i personální vybavení, ale nemá akreditaci potřebnou pro tento druh viru. Žádá tedy o výjimku. Pokud ji získá a půjde vše podle plánu, mohl by být Písek čtvrtým místem po dvou českobudějovických a jednom strakonickém, kde se budou vzorky testovat.

Písecká nemocnice má také připravené zvláštní infekční oddělení pro osoby nakažené koronavirem, které zprovozní koncem týdne, pokud bude třeba. Jde o nynější oddělení gynekologie, které je vzhledem k vhodnému umístění i stavebnímu řešení nejvhodnější k izolaci od ostatních pacientů. Oddělení zahrnuje i jednotku intenzívní péče s ventilátory. „Jednotku intenzívní péče máme na každém oddělení, což je velká výhoda. Kromě toho máme v záloze možnost otevřít starou infekci, kdyby bylo málo lůžek,“ zmínil ředitel.

I když zatím Písecko nemá žádný potvrzený případ, nemocnice nic nepodceňuje. „Všichni zaměstnanci odvedli obrovský kus práce,“ chválí kolegy Jiří Holan a dodává, že v nemocnici určitě nevládne žádná hysterie. Pracuje se na nutných opatřeních, platí zákaz návštěv a řeší se pouze neodkladné výkony. Několik lékařů je v karanténě. „Z preventivních důvodů zůstali doma i ti, kdo se vrátili ze zahraničí ještě před nařízením. V karanténě jsou pro jistotu i partneři a partnerky pendlerů. Jedná se ale o jednotky, takže nám lidé nechybí,“ doplnil ředitel písecké nemocnice.