Nejstarší a jediná dosud dochovaná budova se nachází v jihovýchodní části areálu a byla postavena v roce 1911 jako součást Všeobecné veřejné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. "Jsem moc rád, že se podařilo zrealizovat něco, co dává smysl vůči minulosti, je smyslem pro současnost a bude moci žít i v budoucnu, po nás,“ řekl ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Budova se nachází v klidové zóně nemocnice, má vlastní přístup a jde částečně o sakrální prostor. "Proto ji chceme využít například ke vzdělávání, prostému potkávání se, ale třeba i k péči rehabilitace, logopedie nebo ke spirituální péči,“ doplnila Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, který je zřizovatelem nemocnice.

Budovu z roku 1911 tvořila umrlčí komora, kaple a pitevna. Pro kapli nebyla postavena věž, takže služby náboženského typu se poskytovaly v jiné části areálu nemocnice, v administrativní budově, dnes Oddělení následné péče. V letech 1927 – 1956 v kapli pracovaly řádové sestry, po jejich odsunu dřívějším komunistickým režimem objekt sloužil jako sklad, dílna, požární zbrojnice, garáž a byl využíván jako technické zázemí zdravotnického zařízení. Nyní je objekt zrekonstruován, malby na stropech a stěnách zrestaurovány, jen účel budovy se mění. Bude více pro ty živé, více pro pacienty, klienty a zaměstnance.