Podle informací přímo z nemocnice je ambulance otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek a bude zajišťovat kompletní léčbu nemocných s osteoporózou.

Ambulance funguje v prostorách metabolické poradny a nutriční ambulance Oddělení klinické biochemie v pavilonu Q Nemocnice Písek. Pacienty s již hotovým denzitometrickým vyšetřením do ní budou objednávat praktičtí lékaři a gynekologové. Péči v ambulanci budou poskytovat lékaři prof. Vladimír Palička, uznávaný odborník na klinickou biochemii a osteoporózu, a Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, spolu se zdravotní sestrou Monikou Kmetkovou.

Předporodní kurz je jen začátek v široké škále péče, kterou písecká nemocnice maminkám nabízí.
Písecká nemocnice spouští domácí poporodní péči, asistentky vyráží za maminkami

„Dosud jsme v nemocnici léčili osteoporózu zejména v revmatologické ambulanci. Kvůli nárůstu počtu nově diagnostikovaných pacientů s touto chorobou, který souvisí se spuštěním programu prevence, vyhledávání a léčby osteoporózy Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jsme se rozhodli pro otevření zvláštní ambulance,“ řekl Pavel Malina.