„Písek patří k městům, která mají krásná nároží z domů z období rakouského císařství, První republiky, poválečného období i z doby nedávno minulé. Stačí projít městem a pozorně se dívat,“ uvedl na vernisáži Jiří Hladký.

Petr Indrák vybíral ze své bohaté sbírky pohlednic ty, které zachycují nároží na fotografiích Jiří Hladkého, aby bylo možné porovnávat. Je tu například dům U Rába, bývalý hotel Dvořáček, poliklinika nebo pošta.