Unavené ošetřovatelky písecké charity.Zdroj: Oblastní charita PísekCharita v Písku pečuje v terénu přibližně o sedmdesátku klientů, většinou seniorů. V současné době zůstala kvůli koronaviru v práci jen necelá polovina z dvanácti ošetřovatelek. Jak vysvětluje sociální pracovnice charity Martina Zachatová, situace je vážná. "Děvčata chodí do práce sedm dní v týdnu na ranní i odpolední, nemohou si už několik měsíců vybrat ani dovolenou a jsou unavené," dodává. Sestavit služby je posledního půl roku velký problém. Klienti jsou navíc zvyklí na konkrétní časy, které se ale kvůli personální krizi často mění.

Dobrovolníkem v písecké charitě se může stát v podstatě kdokoliv, stačí motivace pomáhat. Pomocné práce by podle Martiny Zacharové měl zvládnout každý. "Jedná se například zajištění mytí jídlonosičů, rozvoz obědů, nákupů, úklidů. Pokud by se mezi dobrovolníky našla schopná pečovatelka, která by zvládla i hygienu klientů, charita ji přijme na dohodu o provedení práce," vysvětluje a dodává, že občas se z ošetřovatelky nemohoucího klienta stane i krmička slepic. Situaci je prý ale potřeba brát s úsměvem.

Dobrovolník může mít na starosti dva nebo tři klienty v terénu. Ochranné prostředky jsou samozřejmostí," Klienty máme převážně seniory, pečujeme ale i například o mladou dívku, která je na dýchacích přístrojích nebo muže středního věku, který po skoku do bazénu zůstal v podstatě nepohyblivý," upřesňuje sociální pracovnice Martina Zachatová. Dobrovolníci se mohou hlásit na telefonním čísle 731 598 977 nebo na e-mail: martina.zachatova@pisek.charita.cz