Jedná se o model, který předpokládá spolupráci všech osmi subjektů, které se do zastupitelstva dostaly, jako rovnocenných partnerů. „Každý by navrhl projekty, které chce v příštím období prosadit, a společně bychom na nich pracovali,“ uvedl lídr Pirátů Martin Brož.

Jednání se zúčastnili zástupci všech stran a hnutí a možnost jít cestou společných projektů v zásadě přijali. Jinak se ale zkušenějším politikům zdál model jako nefunkční. Jako největší kámen úrazu se zdálo být složení rady a vedení města. Piráti navrhli, že by v radě měly zastoupení všechny strany kromě KSČM a Marka Anděla (Písek sobě). Ti by se však mohli účastnit jako posluchači.

Marek Anděl navrhl, že by v radě měli zastoupení všichni s tím, že každý by měl na starost jeden odbor. To Ondřej Veselý (ČSSD) označil za ještě méně funkční. „Diskutovat se může na zastupitelstvu, na radě se musí pracovat jiným tempem,“ doplnil za souhlasu těch, kteří už radními byli nebo jsou.

Ačkoli všichni přítomní pirátský záměr vyslechli a věcně k němu diskutovali, závěr je takový, že na tento model není Písek připravený. Ze zkušeností je jasné, že fungování systému koalice - opozice téměř ve všech městech má svůj důvod. Každopádně začali noví zastupitelé volební období přátelsky, tak snad jim to vydrží i další čtyři roky. Jaká koalice nakonec vznikne, se dozvíme v příštích dnech. Koneckonců to bude zřejmě ten lehčí úkol. Složitější bude najít lidi do vedení města, kteří budou ochotni opustit svou práci a pracovat jako uvolněný starosta či místostarosta.