Ten první, dnes už tradiční, se bude konat ve středu 26. prosince v 19 hodin v kostele Narození Panny Marie ( děkanský kostel ) a zazní na něm v tomto roce v Písku naposledy Rybova Česká mše vánoční Hej mistře. Sólisty tentokrát budou Štěpán Eliáš, Leoš Voronin, Eliška Pražáková a Petra Vondrová, sborových partů se jako vždy zhostí smíšený sbor Sonitus, vše pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

Druhý, žánrově zcela odlišný koncert, se uskuteční v Divadle Fráni Šrámka v neděli 6. ledna v 19.30 hodin. Můžete se těšit na skladby populárnějšího charakteru z pera Johanna Strausse otce a syna, Ronalda Bingeho, Antonína Dvořáka a dalších skladatelů. Kromě Píseckého orchestru vedeného Oldřichem Vlčkem se vám představí v průběhu večera i několik zajímavých sólistů.

Chcete-li si zpříjemnit závěr vánočních svátků či neděli o Třech králích, rádi se s vámi za zvuků příjemné hudby na některém z našich koncertů setkáme.

Milada Klátilová