V Palackého sadech v Písku si zájemci mohli piáno poprvé vyzkoušet 10. září loňského roku.

Letos piáno stojí v Schrenkově pavilonu opět od začátku května. Ale tato plenérová hudební produkce mohla loňským rokem v Písku skončit. Těsně před uložením hudebního nástroje k „zimnímu spánku" si na něm zařádil vandal. Petr Putna, Martin Zborník a občanské sdružení Písecký svět zorganizovali mezi lidmi sbírku. Vynesla více než 11 tisíc korun a za ty se piáno podařilo opravit a zabezpečit.

Velmi často usedá k piánu v parku dvacetiletý Jan Mižigár (na snímku), který už si získal i stálé posluchače.