Čtyři roky ve věznici s ostrahou si odsedí bývalý starosta obce Temešvár na Písecku, jedenačtyřicetiletý Martin Dráb. Rozsudek vynesl včera předseda senátu Okresního soudu v Písku Martin Král.

Obžaloba Drába, který v obci vykonával funkci starosty v letech 2004 až 2006, viní ze zpronevěry 1 302 674 korun.

Částku získal vykazováním falešných faktur za práce v lese vykonané neexistující firmou. Na základě faktur sám vyzvedával v peněžním ústavu hotovosti, které následně údajně, jak sám uvedl, prohrál v sázkách. Jako veřejný činitel tedy vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a tímto činem si zajistil finanční prospěch.

Dráb sám sebe, a později to potvrdili i znalci z oboru psychiatrie, označil za patologického hráče a snažil se tedy svoje chování vysvětlit duševní nemocí. Psychiatři potvrdili jeho patologické hráčství, ale uvedli, že je plně zodpovědný za svoje jednání. V době páchání trestného činu si plně uvědomoval, čeho se dopouští.

„Soud se s ohledem na to, že se obžalovaný přiznal a okamžitě nastoupil léčení, přiklonil ke spodní hranici možného trestu. Za spáchání trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a podvodu, tedy trestných činů společensky velmi závažných, totiž mohl dostat nepodmíněný trest ve výši od tří do deseti let,“ řekl předseda senátu Martin Král.

Ten ještě v rozsudku uvedl pro obžalovaného šest let zákazu činnosti ve státní či obecní správě a přiznal obci Temešvár plnou náhradu vzniklé škody.
Obhájce i státní zástupkyně se k rozsudku nevyjádřili. Pokud se tak nestane, nabude rozsudek právní moci po osmi dnech. V případě odvolání některé strany by následně rozhodoval Krajský soud v Českých Budějovicích.