V sobotu 8. března po 14. hodině se před pavilonem Základní školy Svobodnásešli žáci i jejich rodiče. Děti si připravily program s pásmem písniček a básniček. Pak vynesly ven připravenou smrtku, ozdobily ji symboly jara, například klaslicemi a barevnými stužkami. Branou pak prošla skupinka se smrtkou následována přihlížejícími a průvodem se vydala přes město ke Kamennému mostu nařece Otavě. Odtud pak smrtku odnesla voda.Nyní už může přijít jaro.

Obnovení starého zvyku patří mezi pravidelné akce této školy, které letos zahájil masopust.