Kromě rozšíření titulů pro poskytování půjček obsahoval návrh i zásadní úpravy, například rozdělení do tří kategorií, nebo zvýšení úroku. „Komise, která se návrhem na změny zabývala, nakonec změny nedoporučila. Pro žadatele by to znamenalo zbytečné komplikace a nakonec by mnohé i od podání žádosti o půjčku odradilo. Výpočet pohyblivého úroku a realizace smluv my musela být zadána některému z peněžních ústav a tato služba by jistě nebyla zdarma,“ informoval o stanovisku komise starosta Zdeněk Herout.


Půjčky občanům mají sloužit především na úsporu energií a zlepšení vzhledu města. Členové komise se v případě navrhovaných změn pouze shodli na rozšíření účelu, na který je možné půjčku poskytnout.
Patří sem změna stávajícího vytápění na ekologicky šetrnější, nebo oprava prostorů sousedících s veřejným prostranstvím, například ploty, brány či cesty. V tom případě lhůta splatnosti je dva roky, úrok činí čtyři procenta a horní hranice půjčky je 20 tisíc korun.