Komunitní nadace Blanicko – Otavská začala vloni iniciovat vznik dárcovských a účelových fondů. „Prvním byl Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka, zaměřený hlavně na pomoc handicapovaným občanům a rodinám, které se ocitnou v tíživé situaci,“ informoval ředitel Komunitní nadace Blanicko – Otavské Milan Bubeníček.

Další je Dárcovský fond MUDr. Old řicha, Ireny a Jury Maškových. Tento fond se orientuje hlavně na podporu jednotlivců, rodin a sdružení v tíživé zdravotní a sociální situaci, na podporu kulturní sféry a ekologických aktivit.

Komunitní nadace Blanicko – Otavská je pokračovatelkou Nadace čapíků, založené před deseti lety v Putimi. (kol)