Místní městské muzeum už zná termín, kdy převezme nové zázemí – budovu na druhém nádvoří kláštera.   

„Mělo by se tak stát k 1. červenci příštího roku, pochopitelně za předpokladu, že bude k provozování muzejní činnosti v tu chvíli vhodná,“ říká ředitel Vladimír Šindelář. „Samotné stěhování bychom však zahájili až o dva měsíce později, tedy začátkem září, protože by byla z provozních i ekonomických důvodů škoda zavřít muzeum na červenec a srpen, tedy hlavní dva měsíce turistické sezony,“ dodává.

Pracovníci budou muset přestěhovat zhruba dvacet pět tisíc sbírkových předmětů. „A zároveň v nich udržet systém, abychom pak při budování nové expozice byli schopni jednotlivé předměty najít,“ zdůrazňuje Vladimír Šindelář.

Kromě přestěhování sbírek budou muset muzejníci budovu na prvním nádvoří kláštera, ze které odcházejí, vyklidit. „Což nějaký čas zabere. Je zde spousta starých, dnes už nepoužívaných částí instalačního materiálu ze starých výstav, a také množství vyřazeného kancelářského nábytku, který sem byl svezen v minulých desetiletích. Milevské muzeum totiž zdaleka není jen expozice, ale i spousta technického materiálu okolo, což běžný návštěvník samozřejmě netuší,“ říká ředitel, který předpokládá, že tyto práce by měly být hotové do roku 2012.

„A pak se dáme do budování nových expozic. Pokud se totiž hovoří o přestěhování muzea, není tento výraz přesný. Jedná se o likvidaci současného muzea a vybudování nového. Muzeum se nikdy nedá v pravém slova smyslu přestěhovat, obzvlášť když se jedná o jiný dům, s úplně jiným rozložením místností. Prostě bude se dělat všechno zase úplně od začátku,“ upozorňuje Vladimír Šindelář.

Jak říká, pokud se nevyskytnou nějaké zásadní technické problémy, muzeum v nových prostorách by mohli otevřít na jaře roku 2013. „Ale přesný termín bych zatím nerad stanovoval. Spíš než nějakému rychlému termínu bychom naopak chtěli dát prostor kvalitě a nápaditosti jednotlivých místností. Ostatně, nějaké technické problémy se vyskytnou vždycky,“ říká ředitel.

„Teď jsme například po konzultaci s odbornou firmou na opravy věžních hodin zjistili, že barokní věžní hodiny z naší expozice se do nového domu v současné podobě nikam nevejdou. Dá se to vyřešit výrobou nového, zmenšeného ciferníku, což ovšem znamená půl roku práce a pár desítek tisíc korun navíc. A podobných věcí se určitě vyskytne celá řada,“ dodává.

Milevští muzejníci už zahájili přípravné práce v jednom z depozitářů, který je mimo areál kláštera. „Jde o to, udělat tam ve sbírkách místo pro přísun množství předmětů, které tam budou muset být přemístěny ze stávající budovy v klášteře. Nová budova muzea na druhém nádvoří je totiž nejen menší než současné, ale navíc nemá téměř žádné prostory pro depozitáře. Budeme tedy muset nějak přestavět ty, které máme teď. Tyto práce už začaly,“ uzavírá ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.

Milevské muzeum se z prvního nádvoří z budovy barokní prelatury, kde sídlí už více než padesát let, přesune do domu na druhém nádvoří. Koncepce kláštera totiž počítá s tím, že na prvním nádvoří bude jen zázemí pro život a aktivity premonstrátů.

Milevské muzeum dokumentuje především dějiny města. Nyní má výstavní plochu velkou 750 m².