Ve středuv milevském mikroregionu odstartovala soutěž pro mateřské a základní školy ve sběru PET lahví. Připravily ji Služby města Milevska (SMM).

„Tuto soutěž si naše společnost může dovolit jen díky současné výši výkupních cen dotříděných a slisovaných PET lahví, podpoře Úřadu práce Milevsko, který nám umožňuje čerpat peníze na pracovníky u lisu prostřednictvím veřejně prospěšných prací, a spolupráci se Svazkem obcí Milevska, na základě které u nás nachází uplatnění zdravotně znevýhodnění občané,“ říká v rozhovoru pro Deník jednatel SMM Michal Polanecký.

Proč jste se rozhodli soutěž pro děti ve sběru PET lahví uspořádat? Co je jejím cílem?
Cílem je větší podpora a povědomí o třídění odpadu už od dětských let. Při pohledu na skládku v Milevsku je patrné, že plasty všeho druhu tvoří asi třetinu odpadu. Chceme podpořit myšlenku, že třídit se nemá z donucení, ale proto, že je to správné. Konkrétně PET lahve jsou stoprocentně recyklovatelné.

Proč budete vybírat zrovna PET lahve a ne třeba starý papír?
Společnost Služby města Milevska je v okolí jediná, která PET lahve dotřiďuje a lisuje. Starý papír v Milevsku kromě SMM zpracovává i společnost Sběrné suroviny, která několik let se školami spolupracuje. Nechceme si navzájem konkurovat, protože obě společnosti mají své důležité postavení v regionu.

Kolik očekáváte, že byste za téměř celý školní rok mohli lahví vybrat?
Pokud by se v průměru na jednoho žáka ze všech přihlášených škol vybralo dva kilogramy PET lahví, byl by to z mého pohledu úspěch. Ti, co chtějí vyhrát, ale budou muset mít lepší průměr.

Jakou cenu jste si připravili pro nejlepší třídy?
Naše soutěž hodnotí celé školy dle průměrné hmotnosti vybraných PET lahví na jednoho žáka. První cenou je šest tisíc korun , druhou čtyři tisíce, třetí tři tisíce a tak dále. Navíc za každý kilogram škole zaplatíme jednu korunu a na naše náklady PET lahve odvezeme. Dále obce, jejichž školy se zapojí, obdrží potvrzení pro EKO-KOM, který dále rozděluje finance za vybraný tříděný odpad. Díky tomuto obce ušetří za odvoz PET lahví ze žlutých kontejnerů a ještě dostanou odměnu.