Rozsah stavebních úprav a rekonstrukcí v šesti základních školách zřizovaných městem byl tak velký, že některé musely zkrátit uplynulý školní rok.

„O několik dní měli delší prázdniny žáci Základní školy J. K. Tyla, kde se v průběhu prázdnin proinvestovalo také nejvíce peněz. Více než 4,6 milionu korun stála výměna oken a doprovodné akce. Další téměř milion korun si vyžádala rekonstrukce střechy na nové budově 5. mateřské školy,“ uvedla Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Rozsáhlou přestavbou prochází areál ZŠ Tomáše Šobra, kde je zároveň sídlo Základní školy Svobodné. Také tady žáci uvolnili prostory stavbařům o něco dříve, než byl oficiální konec školního roku. Více než 2,5 milionu korun stála druhá etapa přístavby a stavební úpravy areálu, dalšího čtvrt milionu si vyžádaly úpravy tříd pro první stupeň. Nemalé částky rovněž směřovaly na změny v sociálních zařízeních pro žáky prvního stupně základní školy a opravy ve 12. mateřské škole.

Na zlepšené prostředí se mohou těšit chlapci a děvčátka ve 3. mateřské škole, která je součástí ZŠ T. G. Masaryka. Budova v Pražské ulici dostala nová okna a dveře.

Drobnější opravy se v průběhu prázdnin dělaly také v ZŠ J. Husa, E. Beneše a v mateřince při ZŠ Svobodná.

Opravy ve školách

Celkové náklady:
ZŠ Jana Husa 1,1 mil. Kč
ZŠ J. K. Tyla 5,6 mil. Kč
ZŠ Tomáše Šobra 3,7 mil. Kč
ZŠ T. G. Masaryka 0,9 mil. Kč
ZŠ E. Beneše 0,8 mil. Kč
ZŠ Svobodná 0,16 mil. Kč
Zdroj: Městský úřad Písek