Město Milevsko bude využívat elektronickou aukci. Mělo by díky ní ušetřit peníze.

„Od elektronické aukce si slibujeme, že nám přinese úspory ve výběrových řízeních – tedy, že budeme mnohdy dosahovat lepších cen městských zakázek než dosud,“ vysvětlil místostarosta města Martin Třeštík, který se stará o městské peníze. „Vzor máme třeba v Pelhřimově, kde úspory proti běžné 'papírové' cestě v prvním roce používání vyhodnotili na téměř dvacet milionů korun,“ dodal místostarosta.

Kromě úspor je podle něj velkým přínosem také naprostá transparentnost celého výběru dodavatele. „To myslím také není málo,“ řekl Třeštík.
Systém elektronické aukce Milevsko už brzy odzkouší ve dvou výběrových řízení na výměnu oken v městských domech. Jak dodal místostarosta Třeštík, v příštím roce město zamýšlí povinně elektronickou aukci pro určité kategorie zakázek.

E–aukci už využívá město Písek. Díky ní například ušetřilo na nákupu automobilu 32 tisíc korun oproti běžné ceně.

Aukce má poměrně jednoduchá pravidla. „Je určen časový limit e–aukce. V případě nákupu vozidla to bylo třicet minut, v kterém firmy mohou podhazovat. Dále se určí minimální cena, o kterou mohou zájemci snižovat svoje nabídky, ta v případě vozidla činila tři tisíce korun. V případě podhození nabídky se časový limit prodlužuje, v případě této aukce to bylo o pět minut,“ vysvětlil systém e–aukce mluvčí písecké radnice Roman Ondřich.

KLÁRA ČERNÁ, ONDŘEJ ŠMÍD