Město by mělo přísně postihovat ty, kteří na různých místech odloží nepotřebný, často velmi objemný odpad a založí tak černou skládku. Je pak jen otázkou času, kdy se přidají další a město a okolí potom hyzdí odložený nábytek, ledničky, plasty nebo papírové krabice a koberce.

„O tomhle jsme zrovna nedávno mluvily s kamarádkou, která bydlí na okraji Vídně. Pokud tam policie přistihne někoho, kdo by jen jedinou plechovku vložil na černou skládku, dostane nekompromisně pokutu v přepočtu od 20 do 50 tisíc. A nemusí ho přistihnout ani policie, ale stačí upozornění jiného člověka, který ho přitom třeba vyfotí. Jenže u nás, kdo porušuje zákon, tak je v očích ostatních skoro hrdina. Pokud by se tohle praktikovalo u nás, každý by si to rozmyslel a nemuselo by se do likvidace vrážet tolik tisíc,“ reagovala jedna ze čtenářek na článek Město vyhazuje peníze za likvidaci černých skládek.

Také Písek se snaží postihovat ty, kteří odkládají komunální odpad tam, kam nemají. Pokud se ovšem podaří viníka vypátrat a založení černé skládky mu dokázat.

„Přímo ve městě může pomoci kamerový systém městské policie. Nedávno se tak podařilo přistihnout viníka, který ke kontejnerům dával plastový odpad, dostal tisícikorunovou pokutu. Někdy nám pomůže náhoda. V lokalitě u „jahodového pole“ při silnici na Putim někdo na černou skládku vysypal s odpadem i očkovací průkazy a průkaz diabetika. Takže jsme šli na jisto,“ uvedl příklady vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Nepomůže ani svědectví jednoho člověka, protože pak je to tvrzení proti tvrzení a odbor životního prostředí nebo pracovníci městských služeb musejí shánět ještě další důkazy.

Ve více než 90 procentech se viníka černé skládky nepodaří dopadnout nebo mu vinu prokázat. Platí to i o nepovolené skládce, která se opakovaně objevuje na soukromém pozemku u silnice na Smrkovice. Teď naposledy se tam objevila křesla a další kusy nábytku.

I když obyvatelé Písku, pokud jsou zapojeni do městského systému svozu a ukládání komunálního odpadu, mohou vyžít zdarma některý z osmi sběrných dvorů, nepovolených skládek neubývá.

Pokud se podaří odhalit občana, která založil černou skládku, jde o přestupek a viník dostane pokutu do výše tisíc korun. U právnické osoby jde o správní delikt s možností uložit pokutu až do 300 tisíc korun.

„Pokutu můžeme prominout v tom případě, kdy občan černou skládku odstraní a ještě uklidí další místo. Nelze mu to nařídit, ale můžeme se dohodnout,“ doplnil Miloslav Šatra.