V některých dnech není možné projít centrem města, aby chodce nezastavovali prodejci všelijakých polštářků, perníčků nebo látkových hraček. Výtěžek prý půjde tu na dětský domov, jindy zase na léčbu drogově závislých nebo zdravotně postižených.

Kromě toho se tu objevují jedinci, kteří vybírají přímo peníze. Jednou na opuštené psy, podruhé na lidi postižené povodní. Někdy jsou dotěrní a neodbytní, a tak lidé stále častěji volají městskou polici.

„Jsem ochotná věnovat peníze potřebným lidem a také to dělám, ale prostřednictvím oficiálních sbírek, jako je třeba Pastelka nebo Srdíčkový den. Ale vůbec si nejsem jistá, že peníze od pouličních výběrčích skončí tam, kde mají,“ zlobí se šedesátiletá Marta Divišová.

Ti, kteří na veřejných prostranstvích prodávají zboží a pořádají sbírky, se dopouštějí přestupku.

„Tito lidé porušují tržní řád, tam je přesně vymezeno kde, kdy a jaké zboží lze prodávat. Výjimky může povolit pouze rada města,“ uvedla vedoucí Živnostenského úřadu v Písku Jana Švejnochová.

Nelegální prodejce kontroluje městská policie v poslední době stále častěji i na upozornění občanů.

„Za přestupek můžeme uložit pokutu až do tisíce korun. V poslední době to bylo například za prodej kosmetiky nebo reklamních předmětů na ulicích. Pokud prodejce pokutu odmítne zaplatit, je případ předán ke správnímu řízení,“ uvedl Martin Opava, zástupce velitele městské policie v Písku.