Systém sociálních služeb a zejména péče o seniory v Písku zaujaly představitele čínského města Šanghaje natolik, že jednou ze zastávek při návštěvě České republiky byl vedle Karlových Varů právě Písek. Ten se věkovým průměrem obyvatel řadí k nejstarším městům v republice.

„Také v naší zemi populace stárne, a tak sbíráme a vyhodnocujeme zkušenosti i v zahraničí, jak se s tímto problémem vypořádat. Kromě toho se zajímáme také o politiku zaměstnanosti,“ uvedla Thang Jianping, vedoucí Kanceláře pro sociální věci a lidské zdroje města Šanghaj.

Členové čínské delegace, kterou přijal místostarosta Vojtěch Bubník (VPM), se mimo jiné dozvěděli, že Písek má pro seniory poměrně širokou nabídku terénních a pobytových služeb. Například ve čtyřech domovech důchodců je 240 lůžek pro seniory z Písku a z obcí, které pobytová zařízení nemají.

Lidem, kteří trpí chronickým duševním onemocněním, je k dispozici 45 lůžek v domovech se zvláštním režimem. Nejvíce využívaná je pečovatelská služba, která je ve městě k dispozici téměř 400 seniorům.

Při výměně zkušeností Písecké zaujal velký počet lidí, který se v Šanghaji věnuje sociální oblasti.

„Také bychom potřebovali zvýšit počet pracovníků, především pro právní ochranu dětí. Měli by tak možnost být více v terénu a v problémových rodinách působit preventivně,“ zdůraznila místostarostka Hana Rambousová (VPM).