V návaznosti na nutné opravy povrchu komunikací v prostoru křižovatky, kterou Písečtí znají pod názvem U Raaba, je v období od 8. do 12. srpna tato křižovatka úplně uzavřena.

Uzavírka platí i pro části příslušných úseků ulic Táborské, Sedláčkovy a Mírového náměstí.

„Motoristé použijí pro veškerou dopravu po dobu úplné uzavírky značenou obousměrnou objížďku, začínající od okružní křižovatky u železničního viaduktu v Táborské ulici a vedoucí ulicemi Zborovská, Budějovická, Harantova, Kollárova, Tyršova, Lázeňská, Za Pazdernou a Sedláčkova a opačně,“ informoval Jaroslav Hrneček z odboru dopravy Městského úřadu v Písku.

Další opatření se týká cestujících městskou hromadnou a linkovou autobusovou dopravou. Autobusová zastávka Písek – Sedláčkova pro veškeré linkové spoje příměstské a meziměstské autobusové dopravy bude dočasně po dobu uzavírky zrušena bez náhrady.

Pro spoje linek městské autobusové dopravy (MHD) Písek bude zastávka Sedláčkova po dobu uzavírky dočasně přemístěna do prostoru obratiště autobusů u železniční zastávky Písek – město a autobusy MHD budou jezdit po objízdné trase.

„Motoristy a cestující veřejnou dopravou žádáme o strpení nutných dopravních omezení, vyvolaných úplnou uzavírkou pro opravu komunikací,“ dodal Jaroslav Hrneček.