Šestnáct stran má dokument, v němž menšinová koalice (ČSSD a VPM) vyvrací nařčení z údajných hrubých chyb. Pro nezasvěcené jde většinou o nudné čtení.

Písecký deník je na Facebooku. Klikněte ZDE!

„Považujeme uvedená ‚hrubá pochybení‘ za neopodstatněná a většinou zcela lživá tvrzení, navíc většinou netýkající se nynějšího funkčního období,“ konstatují starosta Ondřej Veselý (ČSSD) a místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Je kuriózní, že polovina v dokumentu uvedených pochybení je v případě opozice spíše „střelbou do vlastních řad“. Chyby se staly v době, kdy radu kromě VPM tvořili zástupci ODS a současní představitelé SNK ED.

„Máme pro uvedené problémy řešení. Proto se opozice hlásí o slovo a hlavně o práci. Dovozovat z výsledků voleb, co si voliči v Písku vlastně přáli, je po loňských volbách mimořádně obtížné. Určitě si však nepřáli tolik přehmatů za tak krátký čas,“ tvrdí zástupci opozice Tomáš Franců (SNK ED), Zdeněk Kulič (ODS) a Josef Knot (TOP 09).

Celý dokument ve formátu PDF najdete ZDE.

„Pokud i opozice deklaruje, že se hlásí o slovo a hlavně o práci, je tedy nejvyšší čas se práce chopit a začít konstruktivně jednat ve prospěch města. Zpracovávání odpovědí zabírá až příliš mnoho zbytečně stráveného času, který bychom mohli účelněji vynaložit na společnou práci pro město. Tvrzení, že z výsledků voleb je mimořádně obtížné dovozovat přání voličů, je výrok neobyčejně odvážný a nesvědčí o nutné pokoře před voliči,“ reagovali představitelé koalice.

Písecká radniční koalice přišla o většinu v dubnu, kdy z ní vystoupila ODS. V květnu vyzvaly pravicové strany ČSSD a VPM k rekonstrukci koalice. Zároveň začaly argumentovat dvanácti pochybeními, které předložily koalici o několik týdnů později. Koalice má nyní 12 hlasů z 27.

Souhlasíte s obviněními opozice? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku a vyjádřete svůj názor v diskuzi!

Hned v první výtce opozice připomíná, že v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva bylo projednání rozpočtové změny č. 7 až 17 na mimořádném zasedání 7. dubna 2011. Materiál nebyl zastupitelům k dispozici 10 dnů dopředu a nebyl projednán ve finančním výboru. 25 5. nenechal starosta odhlasovat dohadovací řízení ke změně územního plánu.

Koalice: V době, kdy jednání zastupitelstva řídili Luboš Průša (ODS, nyní SNK ED) a Miroslav Sládek (ODS), nebylo o dohadovacím řízení hlasováno nikdy a vždy k němu bylo přistupováno jako ke kolektivní vůli řešit společný problém.

Neschválení rozpočtové změny na mimořádném ZM by mělo velmi zásadní negativní důsledky na chod města. Rozpočtová změna, která byla předmětem jednání na ZM dne 7. 4. 2011, byla projednána a připravena s předsedou a členkou finančního výboru (oba jsou zastupitelé města za TOP 09, SNK ED). Schopnost finančního výboru sejít se k projednání zásadní otázky v potřebném počtu členů nemůže vedení města ovlivnit.

Stejného principu by se měla držet i opozice. Návrh na rozpočtovou změnu předložený opozicí na mimořádném zasedání zastupitelstva také neprošel finančním výborem.

Opozice: Schválení usnesení rady č. 242/11 a 250/11 jen 4 hlasy z 9. Podle platného usnesení zastupitelstva je rada stále devítičlenná.

Koalice: Nepravdivé tvrzení. Podle zákona o obcích je kvorum pro usnášení dáno nikoliv stanovením počtu členů rady, ale jeho skutečným počtem. V případě Písku je současný počet členů rady města 7, kvorum tak činí 4 hlasy pro přijetí usnesení. Tato skutečnost byla potvrzena také ministerstvem vnitra.

Opozice: Nedodržování usnesení č. 176/07 a navazujícího usnesení např. o financování IRPM (Integrovaný plán rozvoje města).

Koalice: Užití prostředků dle tohoto usnesení je plněné naprosto precizně. Uvedené námitky plynou z neznalosti procesu, špatného studia materiálů ZM a překrucování faktů. Prostředky získané prodejem bytů nad částku 100 mil. Kč, což bylo v roce 2007 52 mil., se evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s IPRM – zóna Portyč.

Opozice: Nesvolání dozorčí rady (DR) Sladovny jejím předsedou O. Veselým v roce 2009 a 2010 a neschvalování výsledků hospodaření v DR. Výsledkem byl přinejmenším schodek hospodaření ve výši 1,3 mil. Kč.

Koalice: DR Sladovny neměla být v roce 2010 k čemu svolána. I přes četné urgence nebyla ředitelem předložena výroční správa společnosti, která měla být dozorčí radou projednána a na jejímž základě mohla proběhnout kontrola hospodaření. Od poloviny roku 2010 byl proto nucen předseda DR upozorňovat na tuto skutečnost tehdejší vedení města a odbor kultury a cestovního ruchu. I přesto, že tak činil opakovaně, nebyla sjednána žádná náprava a bylo zřejmé, že mechanismy města zcela selhaly.

Po volbách starosta inicioval personální opatření a nechal udělat kontrolu auditorkou města. Zároveň byly nově nastaveny kontrolní mechanismy společností zřizovaných městem.

Opozice: Nezavedení systému řízení městských projektů, poměrně vysoká neúspěšnost v získávání grantů.

Koalice: Systém řízení městských projektů existuje. Každý projekt má svůj realizační tým zahrnující odborníky z různých odborů úřadu. Tým má i svého garanta z řad uvolněných zastupitelů.

Za dobu působení současné koalice vůbec nelze žádnou úspěšnost v získávání grantů hodnotit, neboť lhůty pro granty jsou výrazně delší. Kontinuálně však probíhá čerpání na program IPRM v objemu 120 mil. Kč, je připravována kompostárna a dva sběrné dvory. Z nových menších dotačních titulů lze uvést dopravní stavby a projekty ve školství.