Na předvánočním trhu by se měla objevit nová kniha Vzpomínky starého mlynáře autora Vladimíra Šindeláře, spisovatele a ředitele Milevského muzea.

„Počátkem letošního roku byl Milevskému muzeu zapůjčen rukopis vzpomínek mlynáře Bohumila Chocholeho (1868 – 1948), majitele mlýna Kvěchov nedaleko Božetic. Tento asi šedesátistránkový rukopis, psaný velmi úhledným písmem, vznikl v únoru 1939 a obsahuje vzpomínky mlynáře Chocholeho na jeho dětství, učednická léta, vojenskou službu ve Vídni a život venkovského mlynáře v první polovině minulého století. Protože jeho vzpomínky se týkají i života v tehdejším Milevsku, Sepekově a Božeticích, začali jsme uvažovat o vydání této publikace. Získali jsme na ni i menší grant od města Milevska, a tak bychom rádi tuto drobnou, ale dost zajímavou regionální práci ještě letos vydali,“ říká ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.

Knížka bude mít sedmdesát stran, její součástí budou dobové fotografie a plán kvěchovského mlýna před velkou přestavbou roku 1906. „Vzhledem k tomu, že mnoho odborných mlynářských výrazů je dnešnímu čtenáři už neznámých, bude asi nutno knížku doplnit nějakým krátkým slovníčkem mlynářské terminologie,“ dodává ředitel, který na knížce už pracuje.

„Některé drobné stylistické úpravy jsou nezbytné. Naši předkové, zejména na venkově, měli totiž ve zvyku psát například velmi dlouhá souvětí, často i bez čárek a dalších znamének. Výsledkem je často dlouhá věta, která začíná na první řádce stránky a končí na poslední řádce. Taková věta je však nepřehledná a čtenář už záhy ztratí přehled, o čem že to autor na začátku věty vlastně psal. To se teď pokouším trochu napravit, což ovšem znamená celé vzpomínky vlastně přepsat a aspoň částečně přizpůsobit dnešnímu jazyku. A tak se teď každý den 'prokousávám' jednou či dvěma stránkami tohoto zažloutlého rukopisu. Snad se tato nová knížka vydaná Milevským muzeem bude čtenářům líbit,“ vypráví Vladimír Šindelář.

Milevské muzeum kromě mlynářových pamětí chystá letos ještě další vydavatelský počin.

„Čtenáři si snad ještě vzpomenou na obsáhlou knížku Jiřího Pešty s názvem Když se v Milevsku vařilo pivo. Knížka o dějinách milevského pivovarnictví vyšla roku 2008 a její autor teď připravuje další monografii na příbuzné téma. Nová knížka se bude věnovat dějinám jednotlivých milevských hospod, šenků, výčepů, hostinců a restaurací, od nejstarších časů až do roku 1953, kdy většina z nich byla vtělena do tehdejšího podniku Restaurace a jídelny. Jiří Pešta s pečlivostí sobě vlastní prostudoval obrovské množství archivního materiálu a shromáždil i řadu pozoruhodných, mnohdy dosud nikdy nepublikovaných snímků. Při vydání této knížky bychom chtěli zachovat formát, křídový papír i vazbu jako u knížky o dějinách pivovarnictví, takže čtenář si tak bude moci vlastně zakládat jakousi milevskou knižnici,“ uzavírá ředitel.