Některá řemesla postupně představujeme na stránkách Píseckého deníku. Dnes bude řeč o uměleckém sklářství, které je na výstavě zastoupeno tvorbou Václava Vlasáka z Bělčic na Strakonicku.

Sklo má v Čechách tradici od druhého tisíciletí před n. l., kdy sem přinesli první skleněné perličky obchodníci z Blízkého východu. První sklo u nás již asi před dvěma tisíci třemi sty lety tavili a zpracovávali Keltové, ale první písemná zmínka o něm je až z roku 1162.

První sklárny vznikaly ve druhé polovině 13. a v první polovině 14. století v do té doby nedotčených příhraničních pralesích Krušných a Lužických a Jizerských hor, Krkonoš, Šumavy i na Moravě. Od poloviny 14. století již nejstarší české sklárny tavily téměř čiré, jen slabě do žluta nebo do zelena nabíhající draselnovápenaté sklo a zhotovovaly z něj malovaná kostelní okna, číše a poháry.

Na přelomu 17. a 18. století zastínili čeští skláři kvalitou svých výrobků do té doby bezkonkurenční benátské sklo. Z křišťálu vyráběli číše i rozměrné poháry a nezapomínali ani na tehdy oblíbené malované sklo. Především ale zdobili křišťálové sklo rytými dekory.

Ve 20. století se skláři přizpůsobili evropskému životnímu stylu secese.