Příští sobotu přesně v poledne by se měly poprvé rozeznít nové zvony v kostele Panny Marie v Sepekově. Zvony, které se jmenují sv. Norbert a panna Marie Sepekovská, posvětí strahovský opat Michael Pojezdný při mši, která začíná v deset hodin.

„Původní sepekovské zvony byly za druhé světové války sundány a odvezeny údajně do Německa. V posledních letech se proto objevil návrh nechat zhotovit místo chybějících zvonů zvony nové,“ řekl starosta Sepekova Josef Himl.

Součástí slavnostního dne bude i výstava obrazů žáků táborské průmyslové školy, kteří kreslili Sepekov a okolí. „Původně jsme se dohodli, že kresby umístíme v ambitech kostela, ale je to vázané na zajištění výstavních stojanů, na které by šlo díla zavěsit. Náhradní varianta je proto chodba a zasedací síň městyse,“ dodal k programu slavnosti starosta Josef Himl.

Nové zvony jsou bronzové, jeden váží 338 a druhý 270 kilogramů. Oba byly odlévány do ručně zhotovené jílové formy.

Pořízení menšího zvonu sv. Norbert zaplatil městys a na druhý, jehož cena byla 390 tisíc korun, se složili farníci a také například přispěla obec Božetice.

Díky novým zvonům budou v kostele Panny Marie – nepočítáme–li umíráček – celkem tři zvony, tak, jako tomu bylo dříve.⋌(klč)

Program slavnosti
10 hodin - Mše svatá a posvěcení zvonů strahovským opatem Michaelem Pojezdným
11 hodin - zavěšení zvonů (možnost občerstvení na farním dvoře)
12 hodin - slavnostní rozeznění sepekovských zvonů